Nowy ład na starych zasadach

Nowy ład na starych zasadach W ostatnich dniach szeroko komentowany jest, ogłoszony przez polski rząd, plan nazwany „nowym ładem”. Zawierać ma odpowiedzi na wyzwania, które pandemią postawiła przed polską gospodarką, ale zakres propozycji jest szerszy, przykładem jest zapowiedź zwiększenia godzin lekcji historii w szkołach. Uznać go można więc za rodzaj …

Joseph Conrad

Joseph Conrad Znaczna część kanonu światowej literatury została ukształtowana w XIX i XX wieku. To, że dominującą pozycję mają w nim autorzy brytyjscy, amerykańscy, francuscy i rosyjscy nie jest przypadkiem. Pomogła im silna pozycja ich ojczyzn na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie – szersza znajomość języków, w których …